ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η διαχειριστική ομάδα του ΝΕΑ ΠΑΡΟΣ έχει αποφασίσει να μην κάνει αναρτήσεις σε ανώνυμα σχόλια και κείμενα.Παρακαλούνται οι αναγνώστες να μην στέλνουν ανώνυμα σχόλια και κείμενα.Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟ "ΕΝΟΤΗΤΑ"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
της 14ης Νοεμβρίου 2010
Αριθμός: 365/2010
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
Ιωάννα Καραμπάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αφού έλαβε υπόψη της:
1) το γενικό αποτέλεσμα όλων των εκλογικών τμημάτων της εκλογής δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας όλων των υποψήφιων συνδυασμών, που ανακηρύχτηκαν με την 8/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, των Δήμων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σύρου και συμμετείχαν στις επαναληπτικές εκλογές, δηλαδή Άνδρου, Μήλου, Σερίφου, Μυκόνου, Πάρου, Αντιπάρου, και Σύρου – Ερμούπολης, κατά τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2010,
2) τους πίνακες των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής ψηφοφορίας όλων των εκλογικών τμημάτων των Δήμων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σύρου, οι οποίοι καταστίστηκαν από το Πρωτοδικείο Σύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με άρθρο 33 του ν. 3852/2010,
3) τις διατάξεις των άρθρων 33, 42 και 43 του ν. 3852/2010,
ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ της 14ης Νοεμβρίου 2010 των υποψήφιων συνδυασμών με τη σειρά εκλογικής τους δύναμης:
Ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα για
1) τον Δήμο Άνδρου…
2) τον Δήμο Μήλου…
3) τον Δήμο Σερίφου…
4) τον Δήμο Μυκόνου…
5) τον Δήμο Αντιπάρου…
6) τον Δήμο Πάρου
(α) Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων:
δώδεκα χιλιάδες εκατόν δεκαοκτώ (12.118)
(β) Συνολικός αριθμός ψηφισάντων εκλογέων:
επτά χιλιάδες ένας (7.001)
(γ) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων:
έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (6.720)
(δ) Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων:
εκατόν τριάντα (130)
(ε) Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων:
εκατόν πενήντα ένα (151)
(στ) Εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού
(αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός):
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ (3.368) έγκυρα ψηφοδέλτια
ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ: έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο (3.352) έγκυρα ψηφοδέλτια
7) τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης…
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ έχουν όπως παρακάτω εκτίθενται αναλυτικά κατά εκλογικό τμήμα για κάθε συνδυασμό, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σύρου.
Ερμούπολη Σύρου, 17 Νοεμβρίου 2010
Η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Σύρου
Ιωάννα Καραμπάση
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου