ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η διαχειριστική ομάδα του ΝΕΑ ΠΑΡΟΣ έχει αποφασίσει να μην κάνει αναρτήσεις σε ανώνυμα σχόλια και κείμενα.Παρακαλούνται οι αναγνώστες να μην στέλνουν ανώνυμα σχόλια και κείμενα.Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Περιορισμούς στην προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και αυστηρό έλεγχο στις εκλογικές δαπάνες που τίθενται σε δημόσιο έλεγχο μέσω του Διαδικτύου, προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, που δόθηκε χθες, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε και επίσημα η προεκλογική περίοδος, στη δημοσιότητα.
Η προβολή των υποψηφίων Κατά την διάρκεια του προεκλογικού αγώνα οι υποψήφιοι (εκτός από τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους αντιπεριφερειάρχες που υπό προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές, θα μπορούν να εμφανίζονται -2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας -1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής η περιφερειακής εμβέλειας -1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
Σε περίπτωση που υπάρχουν έκτακτα γεγονότα δεν υπολογίζονται ως εμφανίσεις οι δηλώσεις του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Για τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους και τους αντιπεριφερειάρχες οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από το πλαφόν των εμφανίσεων είναι - Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (23 Οκτωβρίου 2010), να έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές. -
Μετά την ανακήρυξη, να συμμετέχουν στη συζήτηση εκπρόσωποι από τα 2/3 των ανακηρυχθέντων συνδυασμών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η καταβολή χρηματικής δαπάνης για τη συμμετοχή υποψηφίων σε συζητήσεις στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο. Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί από ότι υπάρχει οικονομική συναλλαγή μεταξύ υποψηφίου και ΜΜΕ, τότε ο υποψήφιος χάνει το αξίωμα του ενώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.
Τι απαγορεύεται στην προβολή υποψηφίων-συνδυασμών Σε ότι αφορά την προβολή των συνδυασμών και υποψηφίων, η εγκύκλιος απαγορεύει:
-Την ανάρτηση αφισών και αεροπανό.
-Τη διακίνηση έντυπου υλικού ως ενθέτου στον τοπικό ή ημερήσιο Τύπο. Η διακίνηση τους επιτρέπεται σε δημόσιους χώρους.
-Τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, ή εκλογικών γραφείων από υποψήφιους συμβούλους ή από τρίτους για λογαριασμό υποψηφίων.
-Τη λειτουργία περισσότερων από ένα εκλογικό κέντρο ανά εκλογική περιφέρεια
Τι προβλέπεται για τις δαπάνες Τίθενται και μάλιστα αυστηρά όρια στα έξοδα των υποψηφίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για δήμους μέχρι 30 χιλιάδων κατοίκων το ανώτατο όριο δαπανών είναι 1500 ευρώ, για δήμους μέχρι 60 χιλιάδες, 2.000 ευρώ και για δήμους έως 100 χιλιάδες 2.500 ευρώ. Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι για πληθυσμό μέχρι 100 χιλιάδες μπορούν να δαπανήσουν μέχρι 2.500 ευρώ, μέχρι 150 χιλιάδες 3.000 ευρώ, μέχρι 200 χιλιάδες 3.500 ευρώ και μέχρι 300 χιλιάδες 4.000 ευρώ Διαφάνεια και έλεγχος δαπανών-εσόδων Οι δαπάνες αλλά και τα έσοδα συνδυασμών και υποψηφίων τίθενται σε καθεστώς δημοσίου ελέγχου, αφού θα δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο στη δικτυακή πύλη «Διαφάνεια». Προβλέπεται τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων σε κάθε συνδυασμό περιφέρειας ή δήμου το οποίο θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η διακίνηση των ποσών που αφορούν τα έσοδα στο σύνολό τους, αλλά και τις δαπάνες σε ποσοστό 95%, πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος τηρείται στο όνομα του διαχειριστή ή του επικεφαλής του συνδυασμού. Οι συνδυασμοί λαμβάνουν αυτοτελές ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ενίσχυση του συνδυασμού ή του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. Από χθες ξεκίνησε και η λειτουργία της δικτυακής πύλης Διαφάνεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekloges.ypes.gr όπου θα καταχωρίζονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Κάθε πολίτης θα μπορεί να τις ελέγχει διαδικτυακά. Για τον έλεγχο των δαπανών και τη διερεύνηση των καταγγελιών, όσον αφορά την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων, προβλέπεται από τον νόμο -για πρώτη φορά- η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην Περιφέρεια. Οι 13 επιτροπές οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί απαρτίζονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας, από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ καθώς και δύο μέλη από την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ που δεν είναι υποψήφιοι. (πηγή αυτοδιοίκηση.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου